Groen licht voor ontwikkeling Nobis terrein

Maart 2020

Vastgoedmaatschappij Van der Loo BV en Loverbosch Beheer BV hebben samen een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van perceel hoek Nobisweg – Floralaan. Initiatiefnemers zijn voornemens het perceel te ontwikkelen tot een hoogwaardig gemengd gebied met food, leisure en bedrijvigheid. 

De locatie is bepalend geweest voor het voorlopige vlekkenplan.

*  Het totale perceel is ca. 3 hectaren, dit vraagt om grootschalige invulling. Er wordt gekozen voor een gefaseerde realisatie van verschillende gebouwen met verschillende functies.

*  Hotel Nobis grenst direct aan het perceel (food & leisure) en aan de andere zijde van de Floralaan ligt het volledig uitgekochte Florapark (bedrijvigheid). De beoogde functies sluiten dus volledig aan op het huidige aanbod.*  Aan de Floralaan is gekozen voor het behoud van de groene buffer zodat bezoekers op een vriendelijke manier Asten binnen komen rijden.

*  Aan de rotonde en aan de Nobisweg liggen de foodconcepten. De ruimte rondom blijft open zodat het terrein een open vriendelijke uitstraling krijgt.

*  Het perceel ligt relatief laag ten opzichte van de snelweg. Dat maakt het geschikt om in meerdere bouwlagen te werken. Hierdoor ontstaat als het ware een dubbel maaiveld. Deze opzet leent zich bij uitstek om op de onderste laag de grotere volumes gericht op huisvesting van bedrijven te realiseren. De bovenliggende tweede laag biedt onderscheidend nieuwe concepten in de leisure de kans om zich ook richting de snelweg te presenteren.


De architectuur van het gebied krijgt een hoogwaardige uitstraling. De bedrijfspanden, eventueel gecombineerd met kantoor of showroom, worden verhuurbare objecten van 200 m2, schakelbaar in units van 600 m2 tot een maximum van ongeveer 2.000 m2. Er kan in dit stadium nog rekening worden gehouden met individuele wensen van de gebruikers. Belangstellenden kunnen zich telefonisch melden bij Riton Loverbosch, Hotel Nobis op nr. 0493-681300.

Er zal in september 2020 een omgevingsdialoog georganiseerd worden om belanghebbenden te voorzien van informatie betrekking hebbende op de plannen.